Privatlivspolitik og Cookies

Privatlivspolitik

(Sidst opdateret den 15. februar 2019)

Hos HANIG prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er klient hos os, besøger vores website og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

HANIG er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er følgende:

HANIG ApS
Lysholt Allé 10, “Advice House”
DK – 7100 Vejle

Tel. (+45) 4071 6331

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Juridiske ydelser:
Hvis du er klient hos HANIG eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed du repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af Databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Vi henviser i øvrigt til vores forretningsbetingelser, som bl.a. vil fremgå af rådgiverkontrakten, som ligger til grund for vort samarbejde.

Nyhedsudsendelser:
Vi indsamler oplysningerne for eksempelvis at kunne tilmelde dig kurser eller nyhedsbreve, gennemføre arrangementer eller for at sende dig brochurer, invitationer og andre oplysninger om vores services og virksomhed.

Hvis du tilmelder dig et af vores kurser, vil vi i den forbindelse behandle dine personoplysninger. Vi behandler dit navn, stilling, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer og adresse. Retsgrundlaget for vores behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål (f.eks. til markedsføring), vil vi altid informere dig herom og som udgangspunkt indhente dit samtykke til denne behandling, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi bruger kun dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på e-mail, behandler vi dit navn, e-mailadresse, virksomhed, organisation, stilling samt interesseområder. Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vores website:
Bemærk, at det kan være nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende websitets funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Vi bruger ligeledes cookies på vores website. Det kan du læse mere om nedenfor.

Modtagere

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. IT-leverandører, markedsføringsbureauer, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne af HANIG og i overensstemmelse med vores instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig eller virksomheden. Det kan f.eks. være til politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, modparter i sager samt eksterne samarbejdspartnere.

Tredjelande

HANIG overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, f.eks. sikker e-mail.

Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i eksempelvis Bogførings- og Hvidvaskloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi give