Hv…

HVORFOR VÆLGER ANDRE HANIG?

Det nemmeste svar på dette spørgsmål vil være, fordi vi skaber bæredygtige resultater.

Globalisering, øget konkurrenceintensitet, lavere marginalindtjening, negativt cashflow, mangelfuld ledelse etc. Listen kan være lang i rækken af de forhold, som kan medvirke til, at en virksomhed kommer i krise.

HANIG ser sig selv som mørtlen i murværket, som kan hjælpe med at cementere stabiliteten og sikre, at muren ikke bryder sammen. Vi har årtiers erfaring med bestyrelsesrådgivning, omstrukturering og turnaround af kriseramte virksomheder og ved hvilke faktorer, der skal sættes fokus på – og hvordan der skal eksekveres for at situationen ikke eskalerer.

Hv…

HVORDAN SAMARBEJDER VI?

Vi tilgår enhver opgave med afsæt i virksomhedens – og kapitalejernes – interesse. Kun ved at indtage et rigidt fokus på denne prioritet har vi erfaring for, at en fremadrettet og bæredygtig løsning kan findes.

HANIG bistår virksomhedens bestyrelse og direktion i det omfang det findes nødvendigt og tilstræber at videreformidle egne erfaringer, værktøjer og løsninger til organisationen ud fra tesen om “hjælp til selvhjælp”.

I nogle situationer indtræder vi i virksomhedens bestyrelse eller som interim CxO for derigennem – enten fra mandat fra bestyrelsen eller virksomhedens kapitalejere – at give opgaven den nødvendige kompetencemæssige ballast.

Hv…

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

HANIG’s kompetencer rækker langt ud over vores egne erfaringer og løsninger, da vi gennem vores samarbejdspartnere kan bidrage med ekspertise, som sikrer virksomhedens værdier og kapitalejernes interesser.

Turnaround, bestyrelsesrådgivning samt M&A (virksomhedskøb/-salg) er HANIG’s kernekompetencer. Under hver af disse overskrifter gemmer sig dog en palet af yderligere praktiske kompetencer, da opgaven i at transformere en nødlidende virksomhed kræver eksekvering og derfor “hands-on”.

Vi kender vores egne metier. I situationer, hvor en (del-)opgave måtte kræve særlige fagkundskaber, f.eks. ved en retslig rekonstruktionsbehandling, da trækker vi på vores samarbejdspartnere.

Turnaround

HANIG hjælper virksomheder, der står over for betydelige finansielle og driftsmæssige udfordringer, herunder hurtigt forværrede præstationer, uhensigtsmæssig gearing, likviditetsproblemer, tab af centrale kontroller eller kunder samt refinansieringsrisiko. Vi arbejder også med nødlidende virksomheder, som kæmper med pludselige og dramatiske udfordringer, som er forretningskritiske for virksomhedens videre eksistens.

Kombineret med HANIG’s mangeårige ekspertise er vi i stand til at hjælpe virksomheder til hurtigt at stablisere driften, samtidig med at der initieres og gennemføres en langsigtet finansiel og operationel transformation, der i sidste ende skal resultere i en fornyet bæredygtig værdiskabelse.

Afhængigt af situationen kan HANIG bidrage med et “SWAT”-team af krisestyringseksperter eller interims CxO’er, der kan stabilisere driften, mens de arbejder på at genetablere relationerne i forhold til vigtige interessenter. I vores arbejde udnytter vi det bedste fra såvel egne som vores samarbejdspartneres værktøjer og løsninger for derigennem at skabe en plan for en vellykket langsigtet genopretning af virksomheden.

Ved at tilrettelægge en driftsmodel for virksomheden med en tidshorisont rækkende længere end den aktuelle kriseperiode prioriterer vi langsigtet bæredygtig værdiskabelse i stedet for blot at dække over de grundlæggende årsager til virksomhedens vanskeligheder.

I nogle tilfælde råder vi vores kunder til at søge en judicielt drevet eller anden formel omstrukturering af