Hv…

HVORFOR VÆLGER ANDRE HANIG?

Det nemmeste svar på dette spørgsmål vil være, fordi vi skaber bæredygtige resultater.

Globalisering, øget konkurrenceintensitet, lavere marginalindtjening, negativt cashflow, mangelfuld ledelse etc. Listen kan være lang i rækken af de forhold, som kan medvirke til, at en virksomhed kommer i krise.

HANIG ser sig selv som mørtlen i murværket, som kan hjælpe med at cementere stabiliteten og sikre, at muren ikke bryder sammen. Vi har årtiers erfaring med bestyrelsesrådgivning, omstrukturering og turnaround af kriseramte virksomheder og ved hvilke faktorer, der skal sættes fokus på – og hvordan der skal eksekveres for at situationen ikke eskalerer.

Hv…

HVORDAN SAMARBEJDER VI?

Vi tilgår enhver opgave med afsæt i virksomhedens – og kapitalejernes – interesse. Kun ved at indtage et rigidt fokus på denne prioritet har vi erfaring for, at en fremadrettet og bæredygtig løsning kan findes.

HANIG bistår virksomhedens bestyrelse og direktion i det omfang det findes nødvendigt og tilstræber at videreformidle egne erfaringer, værktøjer og løsninger til organisationen ud fra tesen om “hjælp til selvhjælp”.

I nogle situationer indtræder vi i virksomhedens bestyrelse eller som interim CxO for derigennem – enten fra mandat fra bestyrelsen eller virksomhedens kapitalejere – at give opgaven den nødvendige kompetencemæssige ballast.

Hv…

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

HANIG’s kompetencer rækker langt ud over vores egne erfaringer og løsninger, da vi gennem vores samarbejdspartnere kan bidrage med ekspertise, som sikrer virksomhedens værdier og kapitalejernes interesser.

Turnaround, bestyrelsesrådgivning samt M&A (virksomhedskøb/-salg) er HANIG’s kernekompetencer. Under hver af disse overskrifter gemmer sig dog en palet af yderligere praktiske kompetencer, da opgaven i at transformere en nødlidende virksomhed kræver eksekvering og derfor “hands-on”.

Vi kender vores egne metier. I situationer, hvor en (del-)opgave måtte kræve særlige fagkundskaber, f.eks. ved en retslig rekonstruktionsbehandling, da trækker vi på vores samarbejdspartnere.

Turnaround

HANIG hjælper virksomheder, der står over for betydelige finansielle og driftsmæssige udfordringer, herunder hurtigt forværrede præstationer, uhensigtsmæssig gearing, likviditetsproblemer, tab af centrale kontroller eller kunder samt refinansieringsrisiko. Vi arbejder også med nødlidende virksomheder, som kæmper med pludselige og dramatiske udfordringer, som er forretningskritiske for virksomhedens videre eksistens.

Kombineret med HANIG’s mangeårige ekspertise er vi i stand til at hjælpe virksomheder til hurtigt at stablisere driften, samtidig med at der initieres og gennemføres en langsigtet finansiel og operationel transformation, der i sidste ende skal resultere i en fornyet bæredygtig værdiskabelse.

Afhængigt af situationen kan HANIG bidrage med et “SWAT”-team af krisestyringseksperter eller interims CxO’er, der kan stabilisere driften, mens de arbejder på at genetablere relationerne i forhold til vigtige interessenter. I vores arbejde udnytter vi det bedste fra såvel egne som vores samarbejdspartneres værktøjer og løsninger for derigennem at skabe en plan for en vellykket langsigtet genopretning af virksomheden.

Ved at tilrettelægge en driftsmodel for virksomheden med en tidshorisont rækkende længere end den aktuelle kriseperiode prioriterer vi langsigtet bæredygtig værdiskabelse i stedet for blot at dække over de grundlæggende årsager til virksomhedens vanskeligheder.

I nogle tilfælde råder vi vores kunder til at søge en judicielt drevet eller anden formel omstrukturering af virksomheden. En sådan omstrukturering skal orkestreres på korrekt juridisk vis, hvorfor vi i sådanne situationer også typisk inddrager en af vores juridiske samarbejdspartnere.

Sidst, men ikke mindst kan HANIG assistere virksomhedens bestyrelse. Enten i form af konkret bestyrelsesrådgivning, ved at indtræde i bestyrelsen eller ved at medvirke til at udfærdige og eksekvere en behørig omstruktureringsstrategi. Det kan du læse mere om nedenfor.

Kunder

VI ER TIL FOR DIN VIRKSOMHED

HANIG er kendt for at arbejde hurtigt og effektivt – og med synlige resultater. Derfor kan vi også med ro i sindet tilbyde meget konkurrencedygtige honorarer og som modsvarer den værdi, som virksomheden forventer af vort samarbejde.
UNDER 30 ANSATTE 31%
MELLEM 30 – 50 ANSATTE 17%
MELLEM 50 – 100 ANSATTE 23%
MELLEM 100 – 250 ANSATTE 14%
OVER 250 ANSATTE 15%

Bestyrelsen

En bestyrelse har til opgave at være et selskabs øverste ledelse, og det er derfor vigtigt, at bestyrelsen sørger for, at rammerne for arbejdet er på plads. Når der er styr på rammerne for arbejdet, kan bestyrelsen koncentrere sig om at gå forrest i arbejdet med målfastsættelse og risikostyring, sikre en effektiv og relevant rapportering og endelig tage konsekvenserne, hvis tingene ikke fungerer tilfredsstillende.

Bestyrelsesrådgivning fra HANIG’s side kan tage afsæt i mange forskellige problemstillinger, herunder ved strategisk positionering af virksomheden, når der skal tages beslutninger, eller uventede situationer indtræder. I sådanne situationer er det fornuftigt at tage kontakt til HANIG, der har de fornødne kompetencer, erfaringen samt branchekendskabet og som enten kan være med som bestyrelsesmedlem eller hjælpe med at sparre i dagligdagen.

Hos HANIG har vi indgående erfaring med bestyrelsesarbejde og kan bistå dig/jer som en professionel og troværdig sparringspartner, der tager hånd om netop dine eller din bestyrelses individuelle problemstillinger og udfører et fokuseret og struktureret arbejde for at fremme og imødekomme dine/jeres ønsker og interesser.

HANIG har mange års erfaring med bestyrelsesrådgivning og hjælper blandt andet med professionalisering, effektivisering og fokusering af bestyrelsesarbejdet samt udvikling og sparring. HANIG rådgiver i akutte og krævende situationer, eksempelvis i tilfælde hvor nye kompetencer og nye personligheder er nødvendige for at etablere en bestyrelse, der er velfungerende.

Som en naturlig del af vores arbejde i forbindelse med bestyrelsesrådgivning hjælper og rådgiver vi gerne med vedligeholdelsen af bestyrelsens dokumenter i form af vedtægter, referater, forretningsorden, ledelsesinstrukser og meget andet. Derudover er rådgivning i forhold til “snitflader” til direktionen, opgaver, ansvar, kompetencer m.v., en del af vores fokusområder.

Kontakt

VI SIDDER KLAR

Vort team er på 24/7. Sidder du derfor med en aktuel sag eller forespørgsel, så skriv til os via formularen nedenfor. Du kan selvfølgelig også ringe til os på 2093 6331.

    Angiv kode for afsendelse: captcha

    HANIG ApS | Lysholt Allé 10 | DK - 7100 Vejle | CVR-nr. 37336858
    Vejle | København

    +45 2093 6331